MUĞLA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erasmus+ ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Erasmus+ ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

13-12-2018Erasmus+ Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce sunulan iki proje daha Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanmıştır.

Projelerimiz kapsamında; 

Eğitim Ortamlarında Çatışma Yönetimi ve Akran Arabuluculuğu

Ülkemizde çatışma yönetimine yönelik yapılan çalışmalar genellikle mevcut durumdaki çatışmayı önleme ve yönetme üzerinedir. Sınıflarda bizim ihtiyacımız olan çatışma yaşanmadan önce öğrencilerin benlik algılarını yükseltmek, onların kendilerini tanımasına olanak vermek, alternatif yöntemlerle empati kurabilmelerini sağlamaktır. Bütün bunların sağlanması için hareketlilik kapsamında gidilecek kursların sınıflarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize fayda sağlayacaktır.

1- İSPANYA Barselona 5 gün (19.11.2018 - 23.11.2018)

Eğitimin Adı: Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention 

Katılacak Kişiler: 3 farklı okuldan 2´şer  öğretmen (toplamında 6- en az birinin İngilizce öğretmeni olması kaydıyla), 3 okulun birinden 1 idareci ve 1 rehber öğretmen olmak üzere toplamında 6 öğretmen, 1 idareci ve 1 rehber öğretmen

2-HOLLANDA Ommen 6 gün (05.02.2019 -10.02.2019)

Eğitimin Adı: Transform Conflicts into Learning

Katılacak Kişiler: 3 farklı okuldan 2´şer  öğretmen (toplamında 6- en az birinin İngilizce öğretmeni olması kaydıyla), 3 okulun birinden 1 idareci ve 1 rehber öğretmen olmak üzere toplamında 6 öğretmen, 1 idareci ve 1 rehber öğretmen

3- SLOVENYA Ljubljana 7 gün (19.05.2019 -25.05.2019)

Eğitimin Adı: What Provokes Conflict and How can We Manage It?

Katılacak Kişiler: 3 farklı okuldan 2´şer  öğretmen (toplamında 6- en az birinin İngilizce öğretmeni olması kaydıyla), 3 okulun birinden 1 idareci ve 1 rehber öğretmen olmak üzere toplamında 6 öğretmen, 1 idareci ve 1 rehber öğretmen

Belirlemiş olduğumuz tüm kurslar, öğrenciler arasında meydana gelebilecek çatışmaları fark etme, anlama ve engel olma eksenindedir. Öğrenci profili ve yaşanan disiplin olayları göz önüne alındığında, konsorsiyum üyelerinden her biri kurslarda verilecek olan eğitime ihtiyaç duymaktadır. Bu kurslara katılan eğitici personelimiz, ergen psikolojisini anlama, çatışmaya neden olan etmenleri fark etme, çatışmayı en az hasarla yönetebilme ve hatta bazı çatışmalardan pozitif sonuçlar çıkarabilme konularında donanımlı hale geleceklerdir. Çatışma yönetiminde farklı yaklaşım ve teknikleri öğrenen katılımcılar hareketlilikler tamamlandığında, farklı ülkelerden ve farklı kurslardan edindikleri bilgileri bir araya getirecek, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacaklardır. Bu bilgi bütünlüğünün sağlanabilmesi için her bir üye kurumdan katılımcı olarak belirlenen personelin farklı farklı kurslarda bulunması sağlanacaktır. Farklı deneyim ve kazanımları kendi çatısı altında bir araya getiren konsorsiyum üyesi kurumlar, stratejik planları doğrultusunda akran arabuluculuğu ve çatışma yönetimi konusunda kendilerine hedefler belirleyecek ve bu doğrultuda çalışmalar yapacaklardır. Her kurum kendi öğrenci profiline uygun etkinlikler düzenleyecek, yaşanan disiplin olaylarında öğrencilere yeni bir bakış açısı ile yaklaşılacaktır. Öncelikle rehber öğretmenler olmak üzere, kurum eğitici personelimiz ergenlik döneminde bulunan öğrencilere nasıl müdahale edileceği konusunda edindikleri bilgileri meydana gelebilecek her türlü çatışma olayında kullanabilecektir. Böylelikle her bir üye kurumun konu ile ilgili ihtiyaçlarını karşılanması bakımından alacakları eğitim faydalı olacaktır.


Hibrid Öğrenme

Katılmayı planladığımız 2 kurs ile toplamda 18 katılımcımız ´´Hibrid Öğrenme Modelini ´´ve ´´Module´´bilgisayar programını tanıma ve uygulama şekillerini öğrenme fırsatını elde etmeleri ve bu yeni uygulamaları eğitim sistemine entegre etmedeki bilgi ve becerilerinin artması sağlanacaktır. Bu kurslarda Hibrid Öğrenme Modeli için gerekli olan teknolojik bilginin aktarımı ve bu modelde kullanılacak olan materyallerin tasarımı öncelikli amaçlar olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerimize; Moodle programını kullanma, sezgisel kurslar oluşturma ve her türlü etkinlik, eğitim içeriği ve multimedya kaynaklarını eğitim ortamına uyarlayabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerini kazanmaları için gerekli eğitimler verilecektir.  Moodle bilgisayar programı ile Hibrid Öğrenme modelinin birleştirilmesi; öğretmenlerimize çeşitli dijital malzemeleri eğitim ortamlarında kullanabilme yeterliliği kazandıracaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda katılacağımız kurslarda konsorsiyum üyeleri; yeni modellerin öğrenimi, teknolojiyi geleneksel yöntemlerle harmanlama ve gelecek nesle uygun alt yapıyı oluşturma, çevrimiçi materyal (konu anlatımı, egzersiz, quiz, oyunlar) hazırlama, zaman yönetimi, proje odaklı eğitim, öğrenci merkezli ders işleme ve yeni fikirler üretme/ üretmeye teşvik etme, daha sosyal sınıf ve öğrenme ortamları yaratma gibi konularda eğitimler alacaktır. Tüm kurslarda hemen hemen aynı konular ve yetkinlikler üzerinde durulacaktır ancak farklı ülkelerde farklı kuruluşlardan alınan eğitimler, eğitimi alan personel tarafından diğer üyeler ile mutlaka paylaşılacak ve fikir alış verişi yapılacaktır. Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında bilgi paylaşımı ilk aşama başarılı biçimde gerçekleştirildikten sonra (konsorsiyum üyeleri arasında), tüm paydaşlar ve hedeflenen gruplar üzerinde de uygulanacaktır. Sonraki aşamada ise öğretmenlerimizden edindikleri bilgi ve yetkinlikler dahilinde Hibrid Öğrenme Modeline uygun dersler planlayıp uygulamaları beklenmektedir. 

Bu konuda ortak ihtiyaçlara sahip olan 3 konsorsiyum üyesinin  İtalya ve  İspanya ülkelerine  gerçekleştireceği toplam 2 Avrupa hareketliliği ile Hibrid Öğrenme modelinin tanıtımı ve her bir kurs modelinin uygulamasında gerekli yeterliliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. 

1) Milan / İtalya  5 gün (5.11.2018– 9.11.2018 ) 

Kurs Adı: Interactive ICT-based, digital and web tools for an effective hybrid, flipped and cooperative learning (Teknoloji ve web araçlarını entegre ederek Hibrid öğretim  ve öğrenme metodu)

Katılımcı Gruplar: 3 farklı okuldan farklı branşta 3´er öğretmenimiz (Sözel, Sayısal, Mesleki ve Yabancı Dil Branşlarından Öğretmenler)

2) Seville / İspanya 5 gün (21.01.2019 -25.01.2019) 

Kurs Adı: Moodle 3.2 Introduction for teachers (internet üzerinden e-öğrenme kursları oluşturmak ve yönetmek için kullanılacak bilgisayar programı)

Katılımcı Gruplar: 3 farklı okuldan farklı branşta 3´er öğretmenimiz (Sözel, Sayısal, Mesleki ve Yabancı Dil Branşlarından Öğretmenler)

Katılmayı planladığımız 2 kurs ile toplamda 18 katılımcımız ´´Hibrid Öğrenme Modelini ´´ve ´´Module´´bilgisayar programını tanıma ve uygulama şekillerini öğrenme fırsatını elde etmeleri ve bu yeni uygulamaları eğitim sistemine entegre etmedeki bilgi ve becerilerinin artması sağlanacaktır. Bu kurslarda Hibrid Öğrenme Modeli için gerekli olan teknolojik bilginin aktarımı ve bu modelde kullanılacak olan materyallerin tasarımı öncelikli amaçlar olarak belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerimize; Moodle programını kullanma, sezgisel kurslar oluşturma ve her türlü etkinlik, eğitim içeriği ve multimedya kaynaklarını eğitim ortamına uyarlayabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerini kazanmaları için gerekli eğitimler verilecektir.  Moodle bilgisayar programı ile Hibrid Öğrenme modelinin birleştirilmesi; öğretmenlerimize çeşitli dijital malzemeleri eğitim ortamlarında kullanabilme yeterliliği kazandıracaktır.

 

Emirbeyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi Blok No 12 İç Kapı No 1 MENTEŞE / MUĞLA - 0 252 280 48 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.