MUĞLA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PATENTLE TÜRKİYE YARIŞMASI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Lise öğrencilerine ilk defa düzenlenecek olan patent/faydalı model yarışması kapsamında; öğrencilerimiz tarafından yapılan patent, faydalı model başvurularında; başvuru ücreti, araştırma raporu ücreti ve inceleme raporu ücreti TÜRKPATENT tarafından karşılanıyor..
PATENTLE TÜRKİYE YARIŞMASI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

PATENTLE TÜRKİYE

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik patent/faydalı model yarışması başlıyor.

Patentle Türkiye sloganı ile başlayacak olan yarışma, liselerde patent/faydalı model konusunda farkındalık oluşturulması, öğrencilerin gelecekte profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır.

Yarışma sürecince, lise öğrencilerinin Türk Patent ve Marka Kurumunun web sitesi olan www.turkpatent.gov.trüzerinden e devlet yoluyla elektronik başvuru sistemine(EPATS) giriş yaparak ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacaktır.

 

AMAÇ VE FAYDA

Okullarımızda üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

KİMLER KATILIM SAĞLAYABİLİR?

Okullarımızda öğrenim gören ve teknik bir buluş/fikre sahip olup patent başvurusu yapacak her lise öğrencisi yarışmaya katılım sağlayabilir.

Bir patent başvurusunun yarışma kapsamında değerlendirilmesi için başvuru sahipleri içinde en az 1 öğrenci yer almalıdır. Örneğin aşağıdaki durumlarda başvuru yarışmaya kabul edilir.

 

 

   ?Öğrenci 

 

  ?Öğrenci + gerçek veya tüzel kişiler

DEĞERLENDİRME VE KRİTERLER

Yarışma için başvurular 01/11/2020 tarihinde başlayıp 28/02/2021 tarihinde sona erecektir.

Yarışmaya katılım, ilgili mevzuat hükümlerine göre patent başvurusu yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılım, www.turkpatent.gov.tr internet sitesi üzerinden elektronik başvuru sistemimiz olan EPATS'a e-devlet yoluyla giriş yapılarak sadece online olarak gerçekleştirilecektir.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış, başvuru unsurları tam olan veya yasal süreler içinde tamamlanmış bir patent başvurusu olması gerekmektedir.

Başvuru unsurları eksik olan başvurular yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre buluş niteliğinde sayılmayan ve patentlenebilir nitelikte olmayan konuları içeren buluşlar yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma kapsamında alınan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulacak jüri heyeti tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır;

       - Başvuru unsurlarının hazırlanışı

       - Teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması

       - Teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı

       - Koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı

       - Tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi

       - Buluş basamağı

       - Teknik etki

       - Sanayiye uygulanabilirlik 

       - Ticarileşme potansiyeli

YARIŞMA TAKVİMİ

1 Kasım 2020 ? 28 Şubat 2021 Başvuruların Alınması

Yarışma kapsamında alınan tüm başvuruların değerlendirmeleri tamamlandığında ödül töreni düzenlenecektir. Ödül töreniyle ilgili bilgiler www.patentleturkiye.gov.tr ve www.turkpatent.gov.trüzerinden açıklanacaktır.

Yarışmaya katılım ücretli midir?

Hayır. Yarışma kapsamında yapılan başvurularda öğrenciler başvuru ücretini, araştırma raporu hazırlanması ücretini ve inceleme raporu hazırlanması ücretini ödemeyeceklerdir. 

Uyarı: Patent/Faydalı Modeller için başvuru tarihinden 2 yıl sonra (3. Yıldan itibaren) ödenmeye başlanan ve patentin/faydalı modelin koruma süresi olan 20/10 yılın sonuna kadar devam eden yıllık sicil kayıt ücretlerinin her yıl vade tarihine kadar ödenmesi başvuru sahiplerinin sorumluluğunda olacaktır.

Yarışmaya nasıl katılım sağlanabilir?

Yarışmaya katılım sağlamak için Türk Patent ve Marka Kurumunun elektronik başvuru sistemi olan EPATS üzerinden sadece online olarak yeni bir patent veya faydalı model başvurusu yaparak katılım sağlayabilirsiniz. 

EPATS'a e devlet yoluyla giriş yaptıktan sonra yeni başvuru bölümünden patent veya faydalı model başvurusunu seçerek başvurunuza başlayabilirsiniz. 

Başvuru aşamasında başvuru sahiplerinden birisinin öğrenci olması durumunda sistem sizi yarışmaya dâhil edecektir. 

Yarışmaya katılım durumunuzu başvuru sonrasında oluşan başvuru formunuzdan kontrol edebilirsiniz.

Başvuru için işlem adımları aşağıdaki gibidir:

 

 1. Türk Patent ve Marka Kurumu elektronik başvuru sistemi olan EPATS a giriş yapılır.
 2. Yeni Başvuru bölümünde Patent veya Faydalı Model seçilir.
 3. Kişi/Kurum Bilgileri Girilir.
 4. Başvuru Şekli olarak Patent (Patentle Türkiye Yarışması)veya Faydalı Model (Patentle Türkiye Yarışması) seçilir.
 5. Sistemin istediği başvuruya ait gerekli tüm bilgiler doldurularak başvuru tamamlanır.

 

Not: Başvuru ve buluş sahibi bilgileri girilirken, yarışmaya katılım şartı olan başvuru sahiplerinden en az 1 kişinin lise öğrencisi olması gerektiği unutulmamalıdır.

Yarışmaya Birden Fazla Başvuru İle Katılabilir miyim?

Evet, birden fazla buluşunuz söz konusu ise birden fazla başvuru yapabilirsiniz. Sayı sınırı yoktur. 

Aynı Buluş İle Hem Patent Hem Faydalı Model Başvurusu Yapabilir Miyim?

Hayır, aynı buluş ile hem patent hem faydalı model başvurusu yapamazsınız.

Yarışmaya Kimler Katılım Sağlayabilir?

Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı liselerde öğrenim gören tüm öğrenciler katılım sağlayabilir. 

Yarışma kapsamında bir başvurunun değerlendirilmesi için başvuru sahiplerinden en az 1 kişi öğrenci olmalıdır. 

Örneğin bir öğrenci tek başına başvuru sahibi olarak yarışmaya katılım sağlayabilir. 

"Öğrenci ve gerçek kişi/tüzel kişi" başvuru sahibi olarak yarışmaya katılabilir. 

Başvuru ve buluş sahiplerinde herhangi bir sayı kısıtlaması yoktur.

Öğrencinin başvuru sahipleri arasında olmadığı herhangi bir durumda, o patent/faydalı model başvurusu yarışma kapsamına alınmaz.

Yarışmada Kimler Ödül Kazanır?

Ödül kazanılması durumunda söz konusu ödül sadece başvuru sahibi olan öğrencilereverilecektir. 

Yarışmada Dereceye Girilmediğinde Patent/Faydalı Model Başvurusu Geçersiz mi Sayılır?

Hayır. Dereceye girseniz de giremeseniz de yapmış olduğunuz patent başvurunuzun işlemlerine ilgili kanun ve mevzuat hükümleri gereği devam edilir. 

Patent Başvuru Unsurlarını Nelerdir? Nasıl Hazırlarım?

Yarışmaya katılmak için yapacağınız patent başvurunuz için tarifname, istemler, özet ve varsa(resimler) unsurlarını hazırlamanız ve bu unsurları pdf dosya formatında EPATSüzerinden başvuru yaparken ilgili kısımlara yüklemeniz gerekmektedir

Başvuru unsurlarını hazırlarken, https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/PAboutadresinde yer alan Patent-Faydalı Model Başvuru Kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Söz konusu kılavuz ayrıntılı ve yeterlidir.

Ayrıca başvuru unsurlarını hazırlamadan önce yayımlanmış patent/faydalı model başvuruları arasında ön araştırma yapmak isterseniz aşağıdaki adresleri kullanabilirsiniz.

 

 

Başvurumla İlgili Bir İşlem Yapmam Gerektiğinde Nasıl Yapabilirim?

Patent/Faydalı Model başvurunuzun tüm işlemlerini Türk Patent ve Marka Kurumunun elektronik başvuru sistemi olan EPATS üzerinden gerçekleştirmelisiniz. Tüm işlemler online olarak yapılmaktadır. 

Patent ve Faydalı Modelin Farkı Nedir?

Sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder. Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

  Patent Faydalı Model Yenilik ? Bakılır ? Bakılır Buluş Basamağı ? Bakılır × Bakılmaz Sanayiye Uygulanabilirlik ? Bakılır ? Bakılır Usuller ve Usuller Sonucunda Elde Edilen Ürünler ? Korunur × Korunmaz Eczacılıkla İlgili Maddeler ? Korunur × Korunmaz Biyoteknolojik Buluşlar ? Korunur × Korunmaz Kimyasal ve Biyolojik Maddeler ? Korunur × Korunmaz Araştırma Raporu ? Var ? Var İnceleme Raporu ? Var × Yok Koruma Süresi 20 Yıl 10 Yıl

Daha ayrıntılı bilgi için https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/PAbout adresinde yer alan Patent Faydalı Model Başvuru Kılavuzunu inceleyebilirsiniz. 

 

 

Yarışma Sonunda Ödül Töreni Düzenlenecek mi?

Ödül töreni, yarışma kapsamında alınan başvuruların değerlendirmeleri jüri tarafından tamamlandığında pandemi koşulları göz önüne alınarak 2021 yılı içerisinde sonradan belirlenecek bir tarihte düzenlenecektir. 

Değerlendirme Jürisi Kimlerden Oluşmaktadır?

Yarışma başvurularını değerlendirecek jüri üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

 • Türk Patent ve Marka Kurumu Temsilcisi
 • TÜBİTAK Temsilcisi 
 • Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği Temsilcisi
 • Fikri Mülkiyet Akademisi Temsilcisi
 • Teknoloji Transfer Ofisi Temsilcisi

Engelli Bireylerin Ödül Törenine Katılması Gerektiğinde Tören Alanı Engelli Bireyler İçin Uygun Olur mu?

Ödül töreni engelli bireylerin kullanımı için asansörün yer aldığı bir tören alanında gerçekleştirilecektir.

Yarışma başvurusu yapmak için detaylı bilgiyi nasıl edinebilirim?

Yarışma kapsamında Patent/Faydalı model başvurusu yapmak üzere ilinizde yer alan TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimlerimizden yüz yüze veya uzaktan erişim ile bilgi edinebilirsiniz.

E-Devlet şifresi alamayan 15 yaşından küçük öğrenciler nasıl başvuru yapabilirler?

Öncelikle öğrenciyle birlikte e-Devlet şifresi olan herhangi bir başvuru sahibi varsa, ilgili kişi EPATS'ta başvuru yaparak kendisiyle birlikte 15 yaşından küçük öğrenciyi de başvuru sahibi olarak ekleyebilir. 

Öğrencinin yanında e-Devlet şifresi olan başka bir başvuru sahibi yoksa, e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin velileri EPATS'ta kendileriyle birlikte öğrenciyi başvuru sahibi olarak ekleyebilirler.

Ayrıca her iki durumda da, ilk önce veli/vasi onay işleminin yapılması gerekmektedir.

Emirbeyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi Blok No 12 İç Kapı No 1 MENTEŞE / MUĞLA - 0 252 280 48 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.