MUĞLA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İSTİKLAL MARŞI'MIZI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

"İstiklal Marşı Yılı" etkinlikleri kapsamında il genelinde ilkokul-ortaokul-lise öğrencileri arasında İstiklal Marş'mızı Güzel Okuma Yarışması düzenlenmiştir.                  
İSTİKLAL MARŞI'MIZI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

AÇIKLAMALAR:

1.    Covid-19 tedbirleri kapsamında bu yılki İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması çevrimiçi olarak yapılacaktır.

2.    Yarışmaya şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılması zorunludur. Bu konuda okullar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, ilçeler de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne karşı sorumludur.

3.    Yarışmaya ilkokulların 1,2,3,4. sınıfları, ortaokulların 5,6,7,8. sınıfları, ortaöğretim okullarının 9,10,11,12. sınıflarındaki öğrenciler katılabilecektir.

4.    Sunucu/moderatör İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecektir.

 

       ÇEVRİMİÇİ OLARAK YAPILACAK YARIŞMANIN USUL VE ESASLARI:                                      

1.    İlçe ve İl finalleri çevrimiçi zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır.

2.    Okullarımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine birinci olan öğrenciyi belirlerken imkânları dâhilinde zoom, çevrimiçi video vb. uygulamaları kullanabilirler.

3.    İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ilçe finallerini gerçekleştirirken zoom uygulamasının süre kısıtlamasını dikkate alarak gerekli önlemleri alacaktır.

4.    İl finali ise tüm kategorilerde ilçe alfabetik sırasıyla yapılacak olup, kategorisine göre gün ve saat bilgisine yarışma takviminde yer verilecektir. 

5.    İl Finali aynı zamanda Müdürlüğümüz YouTube kanalından da canlı yayınlanacaktır.

6.    Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz İstiklal Marşı'mızı okurken arka fonda bayrak, Atatürk ve Mehmet Akif ERSOY'un fotoğraflarının olmasına özen göstereceklerdir. Bu tarz imkânları olmayan öğrencilerimiz okullarından destek alabileceklerdir.OKUL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER:


 1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.
 2. Okul müdürlükleri kendi bünyesinde değerlendirme komisyonu kurarak ön elemeyi yapacaklar, okul birincilerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildireceklerdir.
 3. İlkokullarda sınıf öğretmenlerinden, ortaokullarda Türkçe öğretmenlerinden, ortaöğretim okullarında ise Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden jüri oluşturulacaklardır.
 4. Jüri sayısı jüri başkanı dahil en az 3, en fazla 5 öğretmenden oluşacaktır.
 5. Okul içi yarışmalarda okulda Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin sayısının az olması durumunda okul müdürlüğü diğer branş öğretmenlerinden, okulun şartları doğrultusunda görevlendirme yapabilecektir.           
 6. Tüm çalışmalarda yer alan jüri üyeleri görevli/izinli sayılacaktır.
 7. Okul içi yarışmalarda seçilecek jüri tarafsız, deneyimli, çeşitli yorumlara sebep vermeyecek şekilde oluşturulacaktır. Bu hususa okul müdürlükleri bilhassa dikkat edeceklerdir.
 8. Okul içi yarışmada ilk üçe giren öğrenciler okul müdürlüğünce ödüllendirilecektir.

 

       İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER:

 1. İlçe Milli Eğitim Müdürünün görevlendireceği şube müdürü başkanlığında, birer lise, ortaokul ve ilkokul müdürlerinden yürütme kurulu oluşturulacaktır. Yarışmanın ilçe çapında yürütülmesi yürütme kurulu sorumluluğundadır.
 2. Okullar arası yarışmalarda (ilçe içi) seçilecek jüri, farklı ortaöğretim kurumlarında görev yapan en az üç en fazla beş Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe öğretmeninden oluşacak olup kaymakamlık onayı ile görevlendirileceklerdir.
 3. Okullar arası yarışmalarda (ilçe içi) seçilecek jüri üyeleri tarafsız, deneyimli, çeşitli yorumlara sebep vermeyecek üyelerden oluşturulacaktır. Bu hususa İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bilhassa dikkat edeceklerdir.
 4. Zoom uygulaması üzerinden yapılacak olan ilçe finali için tüm tedbirler İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülecektir.
 5. Okullardan bildirilen okul birincisi öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sorumluluğunda, ilçe jürisi tarafından EK-2 kullanılarak değerlendireceklerdir.
 6. Grup sayısının fazla olması durumunda yürütme kurulu önerisi ile birden fazla jüri görevlendirilebilir.
 7. İlçeler, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları arasında, yarışmayı bu şartnamede belirtilen hususlara göre düzenleyerek ilk üçe giren öğrencileri belirleyecekler ve il finali için Müdürlüğümüze sadece birinci olan öğrenci bildirilecektir.
 8. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ilk üçe giren öğrencileri kendi imkânları dâhilinde ödüllendirecek; ilçe birincisi ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için ayrı ayrı EK-1 ile Müdürlüğümüz Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimine bildirileceklerdir.
 9. Okullar arası elemeler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde zoom üzerinden yapılacak ve okul birincileri kendi okullarında hazırlanan ortamda (arka fonda bayrak, Atatürk, Mehmet Akif ERSOY portrelerinin olduğu) yarışmaya katılacaklardır.
 10. İl finali için ise birlik ve beraberlik sağlanması amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak uygun bir alanda ilçe birincilerinin yarışmaya katılımının sağlanması ile ilgili sorumluluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize aittir.
 11. Tüm çalışmalarda yer alan yürütme kurulu üyeleri ve jüri görevli/izinli sayılacaktır.

 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER:

 1. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları için ayrı ayrı olmak üzere, 13 ilçe arasında yarışmalar İl Milli Eğitim Şube Müdürü başkanlığında, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Bürosu koordinesinde yapılacaktır.
 2. İl finali jürisi için görevlendirme Müdürlüğümüzce yapılacaktır.
 3. İl finali ile ilgili planlama ve bağlantı oluşturma İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda olacaktır.
 4. Yarışma takviminde belirtilen gün ve saatte her kategori için İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle zoom bağlantısı oluşturulacak ve ilçelerimiz alfabetik sırayla yarışmaları sağlanacaktır.
 5. Tüm çalışmalarda yer alan jüri/komisyon üyeleri görevli/izinli sayılacak olup Valilik onayı ile görevlendirilecektir.

 

DEĞERLENDİRME (Puanlama Durumu):

 1. a- Her bir jüri üyesi öğrenciyi 100 puan üzerinden değerlendirecek, her jürinin puanı ayrı ayrı toplanarak aritmetik ortalaması nihai puan olarak hesaplanacaktır.

           b-Jüri öğrencileri aşağıdaki kıstaslara göre değerlendirecektir:

 1. Jürinin verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

 

Şiire Hâkimiyet  (Özgünlük, Ezber Gücü)

25

Beden Dili  (Jest ve Mimikler)                                  

25

Vurgu Tonlama ile Türkçeyi iyi kullanma            

25

Diksiyon (Telaffuz)                                                 

25

TOPLAM

100

 

 DİĞER HUSUSLAR: 

 1. Yarışmacı öğrenciler; okul kıyafeti ya da sade, aşırıya kaçmayan, öğrenciye yakışır, İstiklal Marşı'mızın ruhuna uygun serbest bir kıyafetle yarışmaya katılabilirler.
 2. İstiklal Marşı'mız mikrofonsuz, fon müziği kullanılmadan okunacaktır.
 3. Şartnamedeki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde doğabilecek aksaklıklardan yarışmaya katılan okullar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine karşı sorumludur.
 4. Yılsonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri şartname ile ilgili görüşlerini bir sayfayı geçmeyecek şekilde rapor halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.
 5. İl Finalinde yarışmalarda 1. 2. ve 3. olan öğrenciler ödüllendirilecek olup 100. yıla özel hediyeler verilecektir.
 6. Bu şartnamede belirtilen hususları yer, zaman şahıs olarak (gerektiğinde tüm şartları) İl Milli Eğitim Müdürlüğü değiştirme yetkisine sahiptir.
 7. Bu şartnameyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütür.

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 

Okul Türü

Şartnamenin İlçelere gönderilmesi

Final yarışmasına katılacak öğrencilerin İl MEM'e bildirilmesi

Final Yarışması

İlkokullar

15 Şubat 2021

Pazartesi

1 Mart 2021                                            Pazartesi

03 Mart 2021

Saat: 14.00

Ortaokullar

04 Mart 2021

Saat: 14.00 

Ortaöğretim Okulları

05 Mart 2021

Saat: 14.00


 

                                                                                                                                 EK-1

 

 

 

MUĞLA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

İLKOKUL, ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI ARASI 

 

ÇEVRİMİÇİ İSTİKLAL MARŞI'NIN TAMAMINI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLÇE BİRİNCİSİ OLAN ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

 

 

İLÇESİ                   :

OKULU                  :

YARIŞMA TÜRÜ :


 

ADI SOYADI

 

DOĞUM YERİ VE YILI

 

SINIFI

 

TELEFON

 


DANIŞMAN ÖĞRETMEN BİLGİLERİ

 

ADI SOYADI

 

TELEFON

 

Not:  1. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim için ayrı ayrı düzenlenecektir.

         2. Okul müdürlükleri, yarışmada okulu temsil etmeye hak kazanan öğrenciyi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bu formu düzenleyerek bildireceklerdir.

 

EK-2 

MUĞLA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İSTİKLAL MARŞI'NIN TAMAMINI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

JÜRİ DEĞERLENDİRME FORMU

S.NO

İLÇE

OKUL

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA

ŞİİRE HÂKİMİYET

25 PUAN

BEDEN DİLİ

25 PUAN

VURGU TONLAMA

25 PUAN

DİKSİYON

25 PUAN

TOPLAM
100 PUAN

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emirbeyazıt Mahallesi Dr. Baki Ünlü Caddesi Blok No 12 İç Kapı No 1 MENTEŞE / MUĞLA - 0 252 280 48 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.